Even op adem komen ...

Welkom op deze website, die nog volop in ontwikkeling is. Hier vindt u een groeiend aanbod van gespecialiseerde opvangmogelijkheden in de provincie Flevoland.
In Flevoland is een royaal aanbod kortdurend verblijf en respijtzorg. Om voor verwijzers en opvoeders het zoeken naar het best passende logeeraanbod makkelijker en overzichtelijker te maken, werken wij momenteel aan het inventariseren en in kaart brengen van het totale aanbod in Flevoland.
We hopen dat tegen het eind van het eerste kwartaal van 2017 zoveel mogelijk aanbieders hun aanbod presenteren op deze site.

... voor sommige gezinnen hard nodig.

Soms kost de zorg voor hun kinderen ouders veel energie. Zeker wanneer kinderen door een beperking of om wat voor reden dan ook, speciale zorg en aandacht nodig heeft. 
Natuurlijk zorgen ouders met liefde en aandacht voor hun kinderen. Dat verwachten ze ook van iemand die tijdelijk de zorg voor een kind van hen overneemt.
Zeker een kind met een verstandelijke of psychische beperking of met een traumatische achtergrond, heeft de beste en meest passende vorm van specialistische begeleiding nodig.
Of het nu gaat om een tijdelijke oppas, structureel logeren of een keertje op vakantie, alle aanbieders op deze website bieden die speciale zorg.

Als voor kinderen de zorg goed geregeld is kunnen ouders met een gerust hart de zorg over hun kind overdragen.
Dit biedt ouders en opvoeders de mogelijkheid om zelf er ook even op adem te komen of de volle aandacht op de rest van het gezin te kunnen richten.