Soms verkeren kinderen in een gespannen of zorgelijke thuissituatie, of is voor opvoeders de zorg voor een kind bijzonder intensief. Dan is het fijn en helpend als kinderen even wat extra aandacht en ruimte kunnen ervaren. Voor die kinderen en jongeren, en indirect hun opvoeders, is ons gevarieerde logeeraanbod dé kans om even op adem te komen.