Logeren in een gezin

Logeergezinnen zijn mensen die of alleen of samen een gezin vormen. Veelal mensen die door de week werken maar juist in het weekend af en toe wat tijd willen vrij maken om een kind dat even op adem moet komen, op te vangen.
Afhankelijk van wat een kind nodig heeft qua zorg en aandacht, kan worden ingeschat of een kind het best kan logeren in een groep of juist in een gezin. In Flevoland zijn diverse mogelijkheden om te logeren in een gezin.

Logeren is in dit kader een vorm van tijdelijke opvang in een gezin voor kinderen van 0-18 jaar. Ter verlichting van een overbelaste thuissituatie verblijft een kind bijvoorbeeld regelmatig een weekend of een aantal dagen in de schoolvakantie bij een vast logeergezin. In een logeergezin krijgen kinderen wat extra aandacht en doen zij nieuwe ervaringen op. Ook kan een logeergezin een mooie uitbreiding van het netwerk zijn voor een kind.

Opvang in een logeergezin is mogelijk als er thuis bijvoorbeeld veel spanningen zijn, als er een zorgvraag is voor het kind of wanneer ouders overbelast zijn door de zorg. Opvang in een logeergezin biedt het kind en de andere gezinsleden wat ruimte en tijd om op adem te komen. Ouders en kinderen kunnen tijdens zo'n weekend nieuwe energie opdoen, zodat de spanning thuis niet verder oploopt. Af en toe op adem komen in een logeergezin kan bovendien soms net dat extraatje zijn, waardoor een uithuisplaatsing kan worden voorkomen.

In Flevoland bieden Triade en Vitree opvang in logeergezinnen.

Logeergezinnen zijn vrijwilligers. Zij krijgen geen salaris, maar wel een vergoeding voor de verzorging van het kind in het weekend.
Logeergezinnen worden zorgvuldig gescreend en voorbereid.
Zij worden begeleid door een professional en hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan deskundigheidsbevordering.