Logeren in een Groep

Afhankelijk van wat een jeugdige nodig heeft qua zorg en aandacht, kan af en toe of regelmatig logeren in een groep, voor kinderen en jeugdigen een passende en verademing zijn.
In Flevoland zijn diverse mogelijkheden om te logeren in groepsverband. Logeerhuizen zijn huizen in een wijk of in een landelijke omgeving waar professionals kinderen begeleiden tijdens een logeerweekend.
Logeren is vooral bedoeld om de zorglast van het netwerk te verlichten, zodat kinderen en zij die dagelijks zorg voor hen dragen nieuwe energie kunnen opdoen. 
Logeren is meestal een tijdelijke vorm en vindt in de weekenden en vakantieperiodes plaats.