Samenwerken in Flevoland

Het zorglandschap jeugd

In Flevoland werken de zes Flevolandse gemeenten, jeugdhulp aanbieders en Hogeschool Windesheim samen aan een nieuw zorglandschap. Inzet van het programma is om kinderen en gezinnen, dichtbij huis passende ondersteuning te bieden waar nodig. 
Voor sommige gezinnen betekent dit de mogelijkheid om even op adem te komen. Bijvoorbeeld doordat een vrijwilliger een vaste dag in de maand activiteiten onderneemt met een van de kinderen, of een vast en betrouwbaar logeeradres, zodat er ruimte ontstaat voor de ouder, of andere kinderen binnen een gezin.

Voor verwijzers en opvoeders

Voor veel gezinnen en verwijzers is het soms lastig om overzicht te krijgen in het beschikbare aanbod, en om een keuze te maken waar iedereen zich goed bij voelt. Het kan immers een hele stap zijn om hulp te zoeken. Om hen te ondersteunen in het vinden en kiezen van passende ondersteuning, is in het kader van het programma Zorglandschap deze webtool ontwikkeld.

Al het aanbod van respijtzorg en kortdurend verblijf voor jeugdigen, dat is gecontracteerd door Flevolandse gemeenten, wordt op deze website in beeld gebracht. Dit maakt zoeken en vinden gemakkelijker. De website is ontwikkeld met dank aan de Provincie Flevoland en wordt onderhouden door Triade en Vitree

Wilt u ook uw aanbod kostenloos plaatsen op deze website? Neem contact op met onze webredactie