Het logeeraanbod op deze website is beschikbaar voor kinderen en jongeren die een beschikking van de gemeente hebben voor kortdurend verblijf, cliënten die opvang kunnen financieren vanuit een PGB en cliënten die vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Het aanbod van Dagje op Adem is beschikbaar, voor alle kinderen en gezinnen in Almere, die behoefte hebben aan extra ondersteuning. HIervoor gelden bovengenoemde voorwaarden (beschikkingen en PGB) niet.